Ponuda ključ u ruke

Efikasno i bez predviđenih troškova intervencije

Saznaj više

Trenutna situacija

ENERGIJA+TROŠKOVI ODRŽAVANJA

Trenutna situacija

ULAGANJE

USLUGE

UŠTEDA

ENERGIJA+TROŠKOVI ODRŽAVANJA

INTERVENCIJA GEOLUMEN

GEOLUMEN nudi rešenja ''ključ u ruke'' BEZ IKAKVIH TROŠKOVA: LED Made in Italy GEOLUMENinside, visoko efikasne lampe sa integrisanim sistemom za daljinsku kontrolu i daljinsko upravljanje svetlosnim sistemom, koji se isplaćuju postignutom uštedom i garantuju pružanje usluga dodatne vrednosti. Inteligentni sistem omogućava vam da uključite, isključite, podesite intenzitet pojedinačnog svetlosnog toka, ili grupe svetla i direktno nadgledate njihov ispravan rad koristeći bežičnu tehnologiju.
Podrška u prereviziji, inspekcijama i analizom stanja, projektovanju rasvete, ugradnji i odlaganju starih rasvetnih uređaja, testiranju i obučavanju tehničko-administrativnim poslovima za pripremu prakse za dobijanje TEE (belih certifikata), a sve bez investicionih troškova zahvaljujući finansijskoj podršci koja omogućava mesečnu naknadu nižu od mesečnih troškova za energiju.

POTREBA KLIJENTA
 • Ažuriranje sistema osvetljenja, kako bi se smanjili troškovi održavanja/troškovi energije

 • Postupati samo sa jednim operaterom kako bi došli do rešenja ''ključ u ruke''

PREDNOSTI ZA KUPCA
 • Rešenje ključ u ruke

 • Payback

 • Nove inteligentne usluge koje se nude u skladu sa vašim potrebama (sigurnost, nadzor, itd.)

 • Mesečna naknada na osnovu aktiviranih usluga

 • Dizajn

 • Prilagođeno snadbevanje LED svetiljkama

 • Instalacija (partnerstvo)

 • Finansijska podrška (partnerstvo)

 • Odlaganje starih svetla

Bez troškova

Modernizujte postrojenje bez ikakvih početnih troškova.

Jednostavno

Jednostavna i neposredna instalacija i daljinska konfiguracija zahvaljujući odsustvu kablova.

Daljinski upravljač

Automatsko i konstantno podešavanje jačine svetlosti zahvaljujući preciznom daljunskom upravljaču.

Real time

Dijagnostika pojedinih svetlosnih tačaka u realnom vremenu.

Web Software

Odmah dostupne informacije putem web softwera sa GIS mapiranjem.

Prilagodljivost

Izuzetna prilagodljivost pri korišćenju sistema putem programiranog kalendara.

Automatizacija

Mnoštvo automatizacija kroz povezivanje senzora zaštite okoline ili detekcije za funkcije automatskog prilagođavanja osvetljenja.

Izveštaj

Izveštaj o potrošnji sa interaktivnim grafikonima.

Ostale usluge

SMART usluge sa dodatnom vrednošću.

sr_RSSR