Svaka lampa ima čvor za difuzno i homogeno pokrivanje

PAMETNE SVETILJKE

Radi se o inovativnoj ideji u gde sistem GEOLUMEN zauzima ključnu ulogu u procesu u kojem se urbana teritorija i deljeni prostor razvijaju u Smart City. Wireless ili tzv. bežični pristup, komunikacijskoj mreži, koju formiraju rasvetna tela, daje mogućnost pružanja usluga građanima i korisnicima, sa sigurnošću potpune pokrivenosti gradske teritorije. Geolokacija pojedinačnih tačaka svetlosti, koje su same čvorovi za čuvanje informacija, nudi nam jedan veoma koristan kanal za deljenje, kako za javnog korisnika tako i za privatnog klijenta.
Komunikacija od tačke-do tačke
između svetiljki i centrale obavlja se putem radio mreže. Svaki pojedinačni GL-RD čvor komunicira sa svima oko sebe zahvaljujući MESH mreži , koja se automatski konfiguriše u slučaju gubitka signala.

USLUGE - SENZORI

Praćenje potrošnje

Svetiljke stvaraju mrežnu infrastrukturu neophodnu za povezivanje na brojila (struja, gas, voda, toplota) za prikupljanje i arhiviranje podataka. Siguran prenos podataka garantuje se autentifikacijom korisnika i kriptografijom informacija.

Senzor za jačinu osvetljenosti

Automatski interfejs sa senzorom za osvetljenje putem kojeg se svetlo prilagođava zavisno jačini i prisustvu prirodnog svetla. Algoritam za podešavanje željenog nivoa osvetljenja, definisanje vremena reakcije i automatsko menjanje nivoa svetlosti.

Senzor na pokret

Jedan ili više senzora za podešavanje automatskih komandi kada se otkrije kretanje ili prisutnost: uključivanje svetlosnih tačaka, povećanje svetlosti, slanje alarma.

Antipanik daljinski upravljač

Mali daljinski upravljač bez baterije koji pretvara kinetičku energiju pritiska u električni impuls kako bi radio-komandu poslao do najbliže svetlosne tačke, koja lociranjem svog položaja može aktivirati automatske funkcije (npr. sirena, uključivanje pune snage svetiljke...).

Upravljanje parkingom

Mreža inovativnih senzora za nadgledanje, lociranje i upravljanje parking mestima. Praćenjem pojedinih prostora putem radija, šalje se signal o zauzetom ili slobodnom parking mestu direktno putem centrale, zahvaljujući pristupu najbližoj tački svetla.

Nadgledanje životne sredine

(CO2, temperatura, vlažnost vazduha, pritisak, radioaktivnost...) analogno-digitalni senzori povezani su sa lampicama radi praćenja parametara okoline u realnom vremenu.

Kontrola pristupa

Mogućnost interfejsa aktuatora za otvaranja/zatvaranja ulaza i primanje informacija o protoku vozila u realnom vremenu.

sr_RSSR