Vlasnička, otvorena i prilagodljiva mreža usluga

Saznaj više
Geolumen inside

Bežično daljinsko upravljanje

U doba eko osvetljenja moguće je uštedeti energetskom efikasnošću. Modernizacija sistema rasvete može smanjiti ''troškove osvetljenja'' do 80% sa računa za energiju. Adekvatna kontrola omogućava pravilnije korišćenje energetskih resursa, izbegavajući nepotrebnu potrošnju: ušteda energije, zaštita životne sredine i sve usluge sa dodatnom vrednošću, zahvaljujući daljinskom upravljaču, zasnovanom na RADIO komunikacijskoj strukturi od tačke do tačke.

Sistem daljinskog upravljanja GEOLUMENinside

Platforma GEOLUMENinside pretvara svaku pojedinačnu svetlosnu tačku u pristupnu tačku radio komunikacione mreže koja je u stanju da prenosi informacije do udaljene kontrolne centrale. Inteligentne tačke svetlosti ne samo da šalju informacije o svom statusu (uključivanje, isključivanje, anomalija, potrošnja), već mogu primati i komande sa ručnom, programiranom ili automatizovanom logikom.

RUČNE LOGIKE

Pomoću jednostavnog i intuitivnog grafičkog upravljačkog sučelja, mogu se ručno davati naredbe i u realnom vremenu posmatrati parametri svetlosne tačke ili ispitivanog ili upravljačkog senzora.

AUTOMATSKE LOGIKE

Zajedno sa manuelnom i programiranom logikom, može se kreirati automatizacija. Senzori koji čitaju i prenose podatke o količini prirodne svetlosti, detektuju prisustvo osoba u okruženju, ili prate temperaturu, vlažnost, nivo ugljen dioksida i druge parametre, svi oni mogu međusobno da deluju i stvaraju logiku upravljanja uštedom energije, pored sakupljanja korisnih informacija za pružanje usluga sa dodatnom vrednošću.

PROGRAMIRANE LOGIKE

Moguće je kreirati neograničene svetlosne profile, kako bi se svakom pojedinačnom svetlosnom tačkom na mreži upravljalo sa različitim profilom, na osnovu radnih kalendara, astronomskog kalendara, svetlosnih profila koji se mogu razlikovati u skladu sa vremenom i danom u nedelju.

Čvor GL-RD

Čvor GL-RD predstavlja HW/FW komponentu za primanje i slanje poruka i komandi. Omogućuje ispitivanje i daljinsko upravljanje pojedinačnim tačkama i drugim mobilnim uređajima.

Gama uređaji GL-RD:

  • GL-RD: interfejs 0-10 + merač potrošnje
  • GHL-RDs: interfejs DALI
  • GL-RDn: interfejs DALI sa NEMA SOCKET
  • GL-LVX: interfejs za zavjetne / grobljanske lampe
Tehnički list →

Koordinantni čvor GL-RDC

Koordinantni čvor GL-RDC ispituje i pilotira pojedinačne svetlosne tačke i mobilne uređaje, prikupljajući i šaljući poruke u Operativni centar putem mreže LAN/UMTS.

Tehnički list →

Centrala SW

Izvedena na kartografskoj osnovi, omogućava pristup sistemima, kako bi daljinskoi ispitivala i upravljala pojedinim čvorovima, prikazujući anomalije i alarme sa nadziranih, fiksnih ili mobilnih uređaja u realnom vremenu. Stoga, osim što omogućava upravljanje uslugom u stvarnom vremenu, može upravljati logikom rada odgovarajući pristupnim podacima, uključujući održavanje.

GEOLUMEN nudi različita modularna rešenja koja se zasnivaju na potrebama klijenta:

  • Samostalna verzija (1 gejtvej GL-RDX sa MAX 100 čvorova/povezanih lampi) koja ne zahteva računar ili dodatne instalacije. SW se nalazi unutar gejtveja, dostupan je putem IP-a, čak i na daljinu putem VPN-a.

  • SERVER verzija, za upravljanje više gejtvej-a GL-RDS, sa jednim grafičkim interfejsom. Verzija CLIENT može omogućiti pripremu prilagođenog interfejsa sa ograničenim funkcijama upravljanja.

  • ''Otvorena'' verzija: komunikacioni protokoli zasnovani na međunarodnim standardima i interoperabilni sa sistemima trećih strana omogućavaju integraciju infrastrukture GEOLUMENinside sa drugim platformama ili sistemima upravljanja.

Tehnički list →

Funkcije

UPRAVLJANJE POJEDINAČNIM TAČKAMA SVETLOSTI SA KONTROLOM UKLJUČENJA/ISKLJUČENJA
KONTROLA FUNKCIONALNOG STATUSA SVETLOSNIH TELA I AUTOMATSKOG ZNAKA ZA UZBUNU/ALERTA
IZVEŠTAVANJE U ELEKTRONSKOM I ŠTAMPANOM FORMATU
MERE POTROŠNJE U REALNOM VREMENU
SISTEM UPRAVLJANJA MREŽE SA VEĆIM BROJEM KORISNIKA
PROGRAMIRANJE AUTOMATSKIH UKLJUČIVANJA KROZ KALENDARA/SAT/SENZOR
REGISTAR I STATISTIKA SVETLOSNIH TAČAKA
RAZLIČITO DIMOVANJE SVETLOSNOG TELA ILI FIZIČKE/LOGIČKE GRUPE ISTIH

Beneficije i prednosti

KAPILARNA POKRIVENOST ČITAVOG PROSTORA/TERITORIJE
MREŽA BEZ PRISUSTVA KABLOVA
MOGUĆNOST PRENOŠENJA HETEROGENIH INFORMACIJA
ANALOGNI/DIGITALNI INTERFEJS
JEDNOSTAVNA UGRADNJA I KONFIGURACIJA UREĐAJA
sr_RSSR